bảng giá tại happy luxury nails & beauty

nail care

Cắt da tay 50.000
Cắt da chân 50.000
Phá gel 40.000
Phá móng giả 50.000
Chà gót chân 130.000
Parafin 100.000
đặt lịch

nail design

Vẽ đầu móng 10.000-20.000
Vẽ design 10.000-30.000
Vân đá 15.000
French đầu móng 10.000
Xà cừ 20.000-30.000
Tráng gương 10.000
Mắt mèo 10.000
Ombre 15.000
Sticker 5.000-10.000
Bông nổi 15.000-20.000
Đính đá 10.000-50.000
đặt lịch

nail service

Sơn gel 130.000
Up móng 150.000
Đắp bột 250.000
Đắp gel 300.000
Fill gel 150.000
Fill bột 130.000
đặt lịch

bảng giá theo combo

bản đồ Happy Luxury Nails & Beauty

xem chi tiết chỉ đường